Låt inte elbolaget njuta av dina pengar
gör det själv istället!

0
Your Cart
0
Your Cart

Köpvillkor

 Ångerrätt/Retur

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara.  Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. En bruten förpackning är exempelvis en säck ved som har öppnats. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till Brasved.shop om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt.

Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden kontakta Brasved.shop – AléWi Living via e-post på [email protected] eller telefon 0763-408832.

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har Brasved.shop rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och att varan är i väsentligen oförändrat skick.

Reklamation:

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Brasved.shop på [email protected] eller telefon 0763-408832 så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s.k. RN (returnummer).

Defekta varor som returernas till Brasved.shop bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Brasved.shop står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och Brasved.shop godkänt reklamationen.. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.

Brasved.shop förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.  I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till Brasved.shop administration, och hantering av ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.

Produkten: Ved är en naturlig råvara vilken vi tar från skogar nära oss. Varje träd och vedpinne är unik. Kvistar, färg bark osv. Volymen kan variera +/- 5% och det kan förekomma att småbitar och bark följer med.
Veden hos Brasved.shop har en fuktkvot på 10-18%.

Hämta själv: Varor hämtas på Varlabergsvägen 18, 434 39 Kungsbacka efter överenskommelse.

Vi hjälper dig att lasta veden på släp eller bil.

Leverans: Leverans sker med olika fraktbolag vi anlitar. N-tex, DHL & HLA Transport. Med hänsyn till vår miljö så försöker vi samleverera i den mån det går.
Vi hör av oss till er om leveransdatum.

Priser: I Svenska kronor, SEK. Priserna är ink. moms.

Betalsätt: Brasved.shop vill vi alltid göra de så smidigt som möjligt för dig som kund.

Därför samarbetar vi med Klarna vilket ger dig möjlighet att själv bestämma hur dina varor skall betalas.

Samtliga betalningsmetoder är mycket enkla och anpassade efter alla individer.

Dessutom samlar du dina betalningar på ett ställe när du handlar med Klarna vilket gör det än enklare för dig att hålla koll.

Du kan välja att betala direkt i kassan med kort, välja faktura, dela upp din betalning eller med SWISH.